Nieuwe totaal oplossing voor stedelijke distributie in Tilburg

Persbericht, 11 augustus 2010

Het nieuwe concept Binnenstadservice plus gaat op 1 september 2010 in Tilburg van start. Hiermee wordt er een nieuw concept binnen de stedelijke distributie gelanceerd: totaaldistributie van standaard, gekoelde en diepvriesproducten met milieuvriendelijke voertuigen.

Stadsdistributie

Stadsdistributie richt zich op een milieubewust, fijnmazig stedelijk distributienetwerk. Voor deze vorm van distributie wordt in Tilburg gebruik gemaakt van auto’s op elektriciteit en aardgas. Hierdoor is het voor klanten mogelijk om op een voordelige en duurzame manier goederen te ontvangen, verzenden en uit te laten leveren binnen de bebouwde kom van Tilburg. Maatschappelijk gezien levert dit veel voordelen op; uitstoot van schadelijke stoffen verminderd behoorlijk en het aantal voertuigen in de stad wordt aanzienlijk gereduceerd met als resultaat een prettiger en gezonder leef- en winkelklimaat.

Binnenstadservice Tilburg plus (BST) maakt onderdeel uit van Binnenstadservice Nederland Dit initiatief is al succesvol geïmplementeerd in Nijmegen, Arnhem, Den Bosch, Maastricht en Utrecht. Rotterdam gaat in eind dit jaar van start. Landelijke dekking wordt binnen een jaar verwacht.

Locatie en dienstverlening

Op het distributiecentrum aan de Kapitein Rondairestraat 3-7 op bedrijventerrein Loven, net buiten het stadscentrum, worden de zendingen centraal ontvangen. De zendingen worden geladen in milieuvriendelijke voertuigen die de zendingen gebundeld naar de winkeliers brengen. In plaats van 7 tot 8 verschillende voertuigen die op een ochtend op willekeurige tijdstippen de winkels beleveren, wordt dit nu door één voertuig uitgeleverd op het afgesproken tijdstip.

BST werkt met abonnementen waarbij ook de restmaterialen zoals papier en karton, plastic, kleerhangers, lege toners, lege bekers e.d. mee retour worden genomen en vervolgens gerecycled. De recycling van de verschillende producten gebeurt i.s.m. Van Gansewinkel waarbij de slogan “afval bestaat niet” ook op BST van toepassing is.

Waarom een binnenstadservice plus in Tilburg?

BST is opgezet door twee bedrijven welke hun sporen in de logistiek ruimschoots verdiend hebben. StockWise Self Storage en I&L Logistiek hebben beiden de problemen m.b.t. de stedelijke distributie gesignaleerd en hun krachten gebundeld om tot een structurele oplossing te komen. Directeur van I&L Logistiek Etiënne Luijten: “Er gingen ons al veel concepten voor die nimmer succesvol waren en al na een korte periode werden gestaakt. Onze ervaring en expertise, gecombineerd met de bestaande infrastructuur bij beide bedrijven zorgt ervoor dat dit concept nu wel levensvatbaar is. Door de expertise van I&L Logistiek in geconditioneerde logistiek wordt aan Binnenstadservice een nieuwe dimensie, geconditioneerde distributie, toegevoegd en gaat BST een groter deel van de markt bedienen”.

StockWise Self Storage biedt de winkelier een flexibele opslagmogelijkheid d.m.v. individuele, altijd bereikbare opslagunits voor o.a. winkelvoorraad. “Deze vorm van tijdelijke of permanente huur van opslagruimte aan bedrijven heeft de laatste jaren een sterke groei doorgemaakt. We mogen inmiddels al ruim honderd bedrijven tot onze klantenkring rekenen” aldus Wim Hooijen, eigenaar van StockWise Self Storage. StockWise zorgt ervoor dat de winkelier in Tilburg de beschikking heeft over beveiligde opslagcompartimenten met een flexibel huurcontract.

De zendingen worden gedurende de dag op de locatie van BST ontvangen waarbij de transporteur niet meer met grote wagens het centrum in gaat maar snel de zending lost en direct weer de snelweg kiest op weg naar een andere stad. Venstertijden van de stad vormen op deze wijze geen belemmering meer voor de vervoerders en zorgt voor een optimale planning en besparing van dure vrachtauto km’s.

Binnenstadservice plus in Tilburg zal niet alleen de Tilburgse binnenstad maar de hele bebouwde kom van de Gemeente Tilburg bedienen waardoor ook de aan het centrum grenzende winkelcentra, veelal gelegen langs drukke ontsluitingswegen, van de nieuwe service profiteren. BST bundelt de zendingen en brengt deze in één keer op een geplande tijd bij de winkels.

De nieuwe service zorgt voor substantieel minder vrachtverkeer, een betere luchtkwaliteit, minder CO2 uitstoot en een veiligere, prettigere winkelsfeer in Tilburg. “Alle steden waar we actief zijn ervaren dit direct en zijn enthousiast”, vult Luijten aan.

Nieuw concept

Door de combinatie van standaard leveringen met geconditioneerde producten is dit concept uniek in Nederland. Deze combinatie zorgt ervoor dat het voertuig dat de stad inrijdt optimaal beladen wordt en zowel de schoenenzaak als de slager beleverd. Dit is mogelijk omdat het voertuig afzonderlijke compartimenten heeft voor zowel normale (droge), gekoelde- en diepvriesproducten. Hierdoor kan het maximale aantal voertuigen waaronder ook bestelauto’s, uit de stad gehaald worden.

Ook nieuw in Tilburg is de mogelijkheid voor de winkelier om op korte afstand van de winkel zijn voorraad onder te brengen in beveiligde en 7 dagen per week bereikbare opslagunit bij StockWise Self Storage. Hierdoor komt meer kostbare winkelruimte beschikbaar en de voorraad kan op afroep geleverd worden of wordt zelf afgehaald op het moment dat het de winkelier uitkomt.

BST heeft niet alleen voor alle direct betrokken partijen zoals de winkeliers, gemeente, verladers en vervoerders, bewoners en bezoekers voordelen, de gehele maatschappij profiteert van de nieuwe services:

  • terugdringen van het aantal vervoersbewegingen in de hele stad;
  • het voertuig dat de stad ingaat is schoon. In combinatie met het verminderen van de vervoersbewegingen wordt de stad een stuk veilig, schoner en daarmee aantrekkelijker;
  • geen last vd milieuzone en venstertijden;
  • alternatieve opslagmogelijkheid en aanverwante “Value Added Services”;
  • Landelijk uniform netwerk.

Sommige vervoerders zien BST als mogelijke concurrentie. Echter in een tijd van toenemende chauffeurstekorten en stijgende congestie wordt het door dezelfde transporteurs omarmd als de oplossing van het stedelijke distributieprobleem.

Gemeente Tilburg

De gemeente is al ruime tijd een enthousiaste voorstander van een efficiënte stedelijke distributie in haar stad. De gemeente steunt dit initiatief en zoekt samen met BST de publiciteit om winkeliers en transporteurs naar deze nieuwe vorm van duurzame, voordelige distributie te laten overstappen. In tegenstelling tot andere gemeenten verleent Tilburg echter geen support in de vorm van sponsoring of subsidie. Voorgenoemde ondernemers hebben echter groot vertrouwen in dit concept en om deze reden besloten zelf de benodigde investeringen te financieren. Hierdoor treden geen additionele kosten voor onze klanten/ afnemers op.

Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

In een tijd waar de economische vooruitgang veelal stagneert & bedrijven zich toeleggen op innovatieve concepten, is het voor bedrijven van groot belang om in te zetten op duurzame investeringen. Met BST wordt een nieuwe vorm van distributie geïntroduceerd die voorop loopt in het duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap. De volledige bedrijfsvoering van BST zal in het teken staan van duurzaamheid en is gestoeld op de MVO beginselen. Door de samenwerking met StockWise en I&L Logistiek wordt vanaf de start kwaliteit, duurzaamheid, dienstverlening en klanttevredenheid geborgd. Vervoerder I&L Logistiek beschikt over het keurmerk Transport en logistiek en het HACCP certificaat.

Het inschakelen van BST past perfect in een duurzaam inkoopbeleid waar bedrijven die op een verantwoorde manier naar de toekomst kijken, nu al mee bezig zijn.

Kapitein Rondairestraat 3-7 5015 BC Tilburg
Tel: 013-543 27 46 tilburg@binnenstadservice.nl
Fax: 013-572 27 73 www.binnenstadservice.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Etiënne Luijten (06-22 66 57 97), etienne.luijten@binnenstadservice.nl of
Wim Hooijen (06-22 49 14 13), wim.hooijen@binnenstadservice.nl