Huishoudelijk reglement StockWise Self Storage

NIET ROKEN, GEEN VUUR
ZORG DAT U BUITEN DE OPENINGSTIJDEN NIET IN HET GEBOUW BENT

1.StockWise Self Storage is alléén een opslagfaciliteit
2.Het is niet toegestaan zich buiten de openingstijden in het gebouw te bevinden (de openingstijden zijn van 6.00 uur tot 23.00 uur, 7 dagen per week)
3.Het is niet toegestaan toxische, ontvlambare of gevaarlijke stoffen, aan bederf onderhevige zaken of levende have in het gehuurde op te slaan of te laten verblijven
4.Uw StockWise-code is strikt persoonlijk, voorkom misbruik
5.Indien u de StockWise-code bent vergeten dient u zich persoonlijk bij de vestigingsmanager te melden en te legitimeren
6.Gebruik voor uw toegang uw eigen StockWise-code. Zie erop toe dat anderen niet met u “meeliften”
7.Voorkom schade aan de toegangsdeur en uw voertuig. De slagboom en de toegangsdeur gaat na het intoetsen van uw StockWise-code omhoog, pas daarna kunt u binnenrijden
8.De maximale snelheid in en om het gebouw is stapvoets
9.Gebruik alleen het door StockWise geleverde slot. Het is niet toegestaan een extra slot op uw unit aan te brengen.
10.Bij niet tijdig betalen of verlaten van uw unit wordt uw unit geblokkeerd en worden de extra kosten in rekening gebracht
11.Het afvoeren van vuil en afval uit deze faciliteit is uw verantwoordelijkheid. Bij nalatigheid worden de kosten van deze verwijdering aan de huurder doorberekend, met een minimum van € 25,00
12.Het is niet toegestaan in de wanden van de unit te boren, en/of hierop bevestigingsmaterialen te monteren. Stellingen dienen los te staan van de wanden
13.Uw opgeslagen goederen kunt u verzekeren via StockWise, dat gebeurd niet automatisch
14.Laat geen transportwagens achter in de unit
15.Gebruik alleen in geval van onregelmatigheden de noodtelefoon bij de meldzuilen voor ingang en uitgang
16.Rapporteer schade en andere onrechtmatigheden onmiddellijk aan de vestigingsmanager
17.Na het uitchecken dient u de unit leeg, schoon en vrij van het slot achter te laten
18.gebruik de vluchtdeuren alleen in geval van nood (bij vals alarm worden de kosten van de beveiligingsdienst in rekening gebracht)
19.De goederenlift is alleen bestemd voor goederen. Het is verboden uzelf of andere personen met de lift te verplaatsen
20.

Zorg dat andere huurders geen last van u ondervinden:

  • zet uw motor van uw voertuig uit
  • voer uw afval af
  • geen huisdieren
  • geen geluidsoverlast
  • zet de StockWise transportwagens terug na gebruik

Voor informatie kunt u zich wenden tot de vestigingsmanager gedurende de openingstijden van de receptie:

ma t/m vrvan 9.00 uur tot 18.00 uur
zavan 9.00 uur tot 16.00 uur

 

tel:013-5722257
e-mail:[email protected]

Tilburgs Kopje koffie en de ruimtes bekijken?

Wij informeren je graag over onze ruimtes en beantwoorden al je vragen.